Aquest portal web és propietat de TELE I SO C.B. amb NIF E17052291  i domicili fiscal C/ Major, 383, C.P. 17180 de Salt (Girona).

Política de privacitat

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), complirem amb tots els factors que aquesta estipula de manera que les seves dades seran únics i intransferibles. EN CAP SUPÒSIT TELE I SO C.B. DONARÀ A CONÈIXER A TERCERS LA INFORMACIÓ QUE IDENTIFIQUI ALS SEUS USUARIS INDIVIDUALMENT, SENSE UNA AUTORTIZACIÓ EXPRESSA D’AQUESTS USUARIS.

Els principals factors que estableix la LOPD i als quals ens comprometem a cumplir són:

• Notificar davant l’agència de protecció de dades tots els fitxers que continguin informació de caràcter (treballadors, clients, proveïdors, associacts, etc…)

• Adequar l’activitat de l’empresa a les obligacions que estableixin per recollir, tractar i comunicar dades de caràcter personal.

• Elaborar el document de seguretat obligatori (Reial Decret 994 / 1.999).

Si té qualsevol dubte sobre com TELE I SO C.B. utilitza les dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent direcció de correu electrònic: info@teleisocb.com